Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) dự kiến mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu

(ĐTCK) Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Mã chứng khoán: TDC – sàn HOSE) thông qua phương án mua lại trái phiếu.
Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) dự kiến mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu

Theo đó, TDC dự kiến mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu, nguồn tiền mua lại từ dự án Phú Chánh D, Phú Chánh C và dựa án Nhà ở công nhân Bàu Bằng. Doanh nghiệp dự kiến sẽ thực hiện mua lại trước ngày 10/10/2020.

Được biết, trong quý II/2020, công ty đạt doanh thu 304,5 tỷ đồng, tăng 172,4% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 14,1 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý II/2020, mặc dù doanh thu tăng trưởng 172,4%, nhưng lợi nhuận gộp lại giảm tới 11,7%. Doanh nghiệp có thuyết minh cơ cấu doanh thu 6 tháng đầu năm (doanh thu chưa trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu) tăng chủ yếu do doanh thu bất động sản tăng 28,4%, đạt 350 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp có ghi nhận thêm khoản mục dự phòng giảm giá tồn kho là 30,3 tỷ động trong giá vốn hàng bán. Như vậy có thể thấy, mảng bất động sản đóng đóng góp doanh thu nhưng không đi kèm lợi nhuận tương xứng.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng bất thường 56,9% lên mức 30,6 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 468,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 21,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 87,5% và tăng 11,5% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản giảm 2,9% về mức 5.984,7 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho là 3.439,8 tỷ đồng, chiếm 57,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 1.479 tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng tài sản; tổng phải thu ngắn hạn và dài hạn là 800,7 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản; lượng tiền mặt rất khiêm tốn chỉ có 64,8 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh đi xuống, lượng tiền mặt khiêm tốt và doanh thu bất động sản tăng nhưng không kèm theo lợi nhuận chính là các điểm trừ rất lớn của doanh nghiệp.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/09, cổ phiếu TDC giảm 20 đồng về 9.150 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%