Kiến nghị Thủ tướng quyết định đầu tư Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1

Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 đủ điều kiện để Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật.
Phối cảng CHKQT Long Thành.

Phối cảng CHKQT Long Thành.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa ký công văn số 7066/BGTVT – GSTĐĐT gửi Thủ tướng Chính phủ làm rõ thêm một số nội dung thẩm định Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án đã được Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đầy đủ các nội dung theo quy định.

Cụ thể, tại Báo cáo kết quả thẩm định Dự án số 6359/BC – HĐTĐNN ngày 25/9/2020, Hội đồng thẩm định Nhà nước đã đánh giá Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án đủ điều kiện và kiến nghị Thủ tướng quyết định đầu tư Dự án.

Tại công văn số 10370/BGTVT – KHĐT ngày 15/10/2020, Bộ GTVT (cơ quan trình Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án) cũng đã giải trình và làm rõ thêm các nội dung của Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án theo yêu cầu của Thường trực Chính phủ.

Như vậy, Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đã đủ điều kiện để Thủ tướng quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật.

“Bộ Kế hoạch và đầu tư kiến nghị Thủ tướng xem xét, quyết định đầu tư Dự án như kiến nghị của Hội đồng thẩm định Nhà nước tại Báo cáo số 6359”, công văn số 7066 nêu rõ.

Cũng tại công văn số 7066, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết là tại Báo cáo số 6359 và giải trình của Bộ GTVT tại công văn số 10370 đều khẳng định tổng mức đầu tư Dự án đã được lập theo đúng quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ – CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, Dự án có suất đầu tư khoảng 186,59 triệu USD/1 triệu hành khách.

So sánh với suất đầu tư của một số cảng hàng không lớn trên thế giới (Frankfurt – Đức 212 triệu USD/1 triệu hành khách; Incheon – Hàn Quốc 236 triệu USD/1 triệu hành khách; Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ 190 triệu USD/1 triệu hành khách; Western Sydney – Úc 333 triệu USD/1 triệu hành khách; Đại Hưng – Trung Quốc 162,6 triệu USD/1 triệu hành khách), Bộ GTVT cho rằng việc so sánh suất đầu tư giữa các dự án chỉ mang tính tham khảo do thời điểm xây dưng, mức độ áp dụng công nghệ; quy trình vận hành, khai thác tại mỗi dự án khác nhau; các chính sách về thuế, về nhập khẩu trang thiết bị, các điều kiện thị trường liên quan đến lãi suất, chi phí nhân công, máy móc, nguyên vật liệu tại các địa phương đều có ảnh hướng tới chi phí xây dựng.

Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án có quy mô 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm với tổng mức đầu tư là 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD).

Trong đó, giai đoạn 1 có công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm với tổng mức đầu tư là 114.450 tỷ đồng (tương đương 5,45 tỷ USD), tức là suất vốn đầu tư cho toàn bộ Dự án khoảng 160,3 triệu USD/1 triệu hành khách; suất vốn đầu tư Dự án giai đoạn 1 khoảng 218 triệu USD/1 triệu hành khách.

Tại khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 95/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án giai đoạn 1 đã giao Chính phủ xem xét, quyết định tổng mức đầu tư của Dự án theo quy định, bảo đảm tổng mức đầu tư toàn bộ Dự án không vượt tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 94.

Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, tổng mức đầu tư Dự án đã được Tư vấn thẩm tra xác định theo đúng quy định, suất vốn đầu tư cũng được so sánh, đánh giá với các cảng hàng không quốc tế trên thế giới và bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư như ý kiến chỉ đạo của Quốc hội.

Tại Báo cáo thẩm định số 6359, Hội đồng thẩm định Nhà nước đã nêu suất vốn đầu tư Dự án giai đoạn 1 thuộc nhóm nhưỡng cao của các cảng hàng không trên thế giới và lưu ý trong giai đoạn tiếp theo, sau khi Dự án được Thủ tướng phê duyệt, Bộ GTVT và chủ đầu tư các dự án thành phần chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật và xác định chi phí, tổng mức đầu tư theo quy định bảo đảm tiết kiệm chi phí đầu tư và hiệu quả đầu tư công trình.

Tại công văn số 7066, Bộ Kế hoạch và đầu tư khẳng định việc giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) làm chủ đầu tư Dự án thành phần 3 là đảm bảo cơ sở pháp lý; góp phần đảm bảo tiến độ đầu tư; đảm bảo quốc phòng, an ninh và lợi ích của Nhà nước, lợi ích của Quốc gia. Bản thân ACV cũng đáp ứng đủ nguồn vốn tự có (36.102 tỷ đồng) và nguồn vốn vay (56.989 tỷ đồng)…

Trước đó, tại Thông báo số 360/TB – VPCP ngày 12/10 về cuộc họp Thường trực Chính phủ về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và biểu dương Hội đồng thẩm định nhà nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư là Chủ tịch Hội đồng, đã rất tích cực thực hiện thẩm định với trách nhiệm cao, giảm 2.577,8 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư trong Báo cáo Nghiên cứu khả thi do ACV và Bộ GTVT đề xuất.

Để hoàn thiện hơn chất lượng của Báo cáo Nghiên cứu khả thi theo đúng yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 95/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Hội đồng) chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT có ý kiến rõ hơn về nội dung thẩm định, đặc biệt là suất vốn đầu tư, cơ sở pháp lý của việc giao ACV làm chủ đầu tư Dự án thành phần 3 và căn cứ pháp lý của các cơ chế đặc thù; trên cơ sở đó, kết luận rõ Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án có đủ điều kiện hay không để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16/10/2020.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng xem xét cụ thể, ký Quyết định phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án và nhấn mạnh: tinh thần là Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành hiện đại, đảm bảo tiến độ, đảm bảo đồng bộ, chất lượng công trình và phát huy hiệu quả lâu dài.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,276.93

4.22 (0.33%)

 
VNIndex 1,276.93 4.22 0.33%
HNX 306.0 3.12 1.02%
UPCOM 83.87 -0.5 -0.59%

Lịch sự kiện

27/07/2021
28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021