Kiểm tra hàng năm việc thực hiện kế hoạch của doanh nghiệp nhà nước

(ĐTCK) Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của DNNN. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong đó, Nghị định quy định chế độ kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của DN mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Cụ thể, Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các nộ, ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp thuộc Bộ, UBND cấp tỉnh. HĐTV, Chủ tịch HĐTV doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao của các công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ.  

Nghị định cũng quy định nhiều hình thức kiểm tra. Trong đó, kiểm tra thông qua báo cáo được tiến hành định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra. Ngoài ra, sẽ kiểm tra thông qua làm việc với doanh nghiệp được kiểm tra, định kỳ hàng năm ít nhất 1 lần.

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%