Kiểm toán Nhà nước xem xét lại định giá Genco 3

Kiểm toán Nhà nước xem xét lại định giá Genco 3

(ĐTCK) Để việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 (Genco 3) thành công ty cổ phần đảm bảo chặt chẽ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá Công ty mẹ Genco 3 theo quy định tại Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Genco 3 là một trong 3 tổng công ty phát điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thành lập hồi năm 2012 và chính thức hoạt động từ năm 2013. Theo kế hoạch, EVN sẽ chọn 1 trong 3 Genco để thí điểm cổ phần hóa và sau đó sẽ triển khai tiếp tại các Genco còn lại.

Việc chọn Genco 3 là đơn vị thực hiện thí điểm cổ phần hóa được đưa ra sau khi EVN tiến hành đánh giá, so sánh điểm mạnh, yếu của các đơn vị. Vào tháng 8/2014, Bộ Công Thương đã phê duyệt chủ trương cổ phần hóa Genco 3 với thời điểm chốt giá trị doanh nghiệp vào ngày 1/1/2015.

Mục tiêu ban đầu EVN đặt ra cho tiến trình cổ phần của Genco 3 là đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 3/2016, sau đó tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào tháng 5/2016 đã không thực hiện được. Tính đến ngày 31/3/2014, vốn chủ sở hữu của Genco 3 là 12.327 tỷ đồng, tổng tài sản là 78.751 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%