Khối ngoại vẫn bán ròng tuần của lễ Noel

Khối ngoại vẫn bán ròng tuần của lễ Noel

(ĐTCK) Cùng với thanh khoản thị trường suy giảm mạnh, nhà đầu tư nước ngoài đã có tuần giao dịch khá thấp ở cả 2 sàn. Tuy nhiên, với với việc bán ròng mạnh cặp đôi lớn VNM và VIC, khối này vẫn duy trì trạng thái bán ròng hơn 100 tỷ đồng.

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 2 phiên mua ròng vào đầu tuần và 3 phiên bán ròng.

Cụ thể, khối ngoại mua vào 37,36 triệu đơn vị, giá trị 1.564,99 tỷ đồng (giảm 34,57% về lượng và 31% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 36,93 triệu đơn vị, giá trị 1.655,46 tỷ đồng (giảm 66,12% về lượng và 30,68% về giá trị so với tuần trước).

Qua đó, khối này đã mua ròng 433.190 cổ phiếu, trong khi tuần trước bán ròng 51,88 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là bán ròng 90,47 tỷ đồng, giảm 23,1% so với tuần trước đó.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 19-23/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

19/12

4.977.690

4.528.450

449.240

153.430

159.410

-5.980

20/12

4.749.670

8.179.260

-3.429.590

252.900

410.880

-157.980

21/12

12.681.660

8.933.490

3.748.170

501.420

421.040

80.380

22/12

6.441.010

5.417.420

1.023.590

301.240

313.690

-12.450

23/12

8.512.230

9.870.450

-1.358.220

356.000

350.440

5.560

Tổng

37.362.260

36.929.070

433.190

1.564.990

1.655.460

-90.470

Trái lại, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên.

Tổng cộng khối ngoại đã bán ròng 612.956 cổ phiếu với giá trị bán ròng tương ứng 14,76 tỷ đồng, giảm 54,51% về lượng và gần 40% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối ngoại mua vào với khối lượng 1,99 triệu đơn vị, giá trị 23,2 tỷ đồng (giảm 46,3% về lượng và 51,97% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 2,6 triệu đơn vị, giá trị 37,96 tỷ đồng (giảm 48,49% về khối lượng và 47,92% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 19-23/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

19/12

330.810

585.836

-255.026

3.390

7.260

-3.870

20/12

375.270

441.007

-65.737

6.920

6.720

200

21/12

222.300

878.881

-656.581

2.410

14.080

-11.670

22/12

200.030

184.645

15.385

2.810

2.530

280

23/12

861.741

512.738

349.003

7.670

7.370

300

Tổng

1.990.151

2.603.107

-612.956

23.200

37.960

-14.760

Tổng cộng trên cả 2 sàn, khối ngoại đã bán ròng 179.766 đơn vị, giảm mạnh so với con số bán ròng 53,23 triệu cổ phiếu của tuần trước. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 105,23 tỷ đồng, giảm 26% so với tuần trước.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, KDH là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trong tuần, với khối lượng mua ròng đạt 5,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị mua ròng hơn 118 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là SCR được mua ròng hơn 1,5 triệu cổ phiếu, giá trị mua ròng đạt 11,55 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng đạt 1,95 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng đạt 82,02 tỷ đồng.

Tuy nhiên, xét về giá trị, VNM là cổ phiếu dẫn đầu danh mục bị bán ròng đạt 215,37 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt 1,72 triệu cổ phiếu.

Tiếp đó, BID bị bán ròng 1,65 triệu cổ phiếu, giá trị 24,3 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, TFC là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất đạt 338.900 cổ phiếu, giá trị tương ứng 2,39 tỷ đồng. Tiếp đó, PGT được mua ròng 327.401 cổ phiếu, giá trị 1,34 tỷ đồng.

Trái lại, VND là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bị bán ròng  đạt 1,14 triệu cổ phiếu, giá trị bán ròng tương ứng 14,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, PVS đứng ở vị trí thứ 2 trong danh mục bị bán ròng mạnh, đạt 663.000 cổ phiếu, giá trị 11,13 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%