Khối ngoại tự tin hơn, nâng giá trị mua ròng lên gần 308 tỷ đồng trong tuần qua

Khối ngoại tự tin hơn, nâng giá trị mua ròng lên gần 308 tỷ đồng trong tuần qua

(ĐTCK) Sau khi mua ròng trở lại vào tuần đầu tiên của tháng 6 với hơn 242 tỷ đồng, thì nhà đầu tư đã nâng tổng giá trị mua ròng trong tuần qua trên toàn thị trường lên 307,83 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, tuần qua, khối ngoại mua ròng trong 2 phiên từ đầu tuần và bán ròng trong cả 3 phiên còn lại. 

Tổng cộng nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 15,1 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 267 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, mua ròng 23,4 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng hơn 225 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 10-14/6 

Ngày

Khối lượng (triệu.cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

10/6

21,62

12,66

8,96

586,91

412,4

174,51

11/6

22,57

9,72

12,85

713,41

450,6

262,6

12/6

9,61

8,86

0,75

371,08

399,23

-28,15

13/6

6,85

9,04

-2,19

379,85

458,89

-79,04

13/6

10,3

15,54

-5,24

511,88

574,36

-62,47

Tổng

70,95

55,82

15,13

2.563,13

2.295,48

267,65

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài có 3 phiên mua ròng và bán ròng nhẹ trong 2 phiên vào tuần qua.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng gần 0,8 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng gần 13 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, bán ròng 1,92 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 38,69 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 10-14/6 

Ngày

Khối lượng (triệu.cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

10/6

0,75

0,19

0,55

6,33

2,84

3,49

11/6

0,69

0,13

0,56

7,37

2,61

4,76

12/6

0,15

1,19

-1,04

2,77

3,74

-0,97

13/6

0,84

0,04

0,8

7,44

0,77

6,66

13/6

0,11

0,19

-0,08

1,62

2,71

-1,09

Tổng

2,54

1,74

0,79

25,53

12,67

12,85

Trên UpCoM, khối ngoại đã liên tiếp mua ròng 4 phiên từ đầu tuần và đảo chiều bán ròng trong phiên cuối tuần.

Mặc dù vậy, tính chung cả tuần, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 0,2 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng tương ứng hơn 27 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại mua ròng 1,17 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 56,21 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên UpCoM trong tuần từ ngày 10-14/6 

Ngày

Khối lượng (triệu.cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

10/6

1,64

1,34

0,3

88,15

85,4

2,75

11/6

0,82

0,8

0,02

44,02

36,77

7,25

12/6

0,66

0,52

0,14

38,8

30,85

7,95

13/6

0,64

0,42

0,22

44,41

21,45

22,96

13/6

0,4

0,89

-0,49

23,84

37,42

-13,58

Tổng

4,16

3,97

0,19

239,22

211,89

27,33

Tổng cộng trên toàn thị trường tuần qua, khối ngoại đã mua ròng 16,11 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 307,83 tỷ đồng.

Tuần trước, khối ngoại đã mua ròng 22,65 triệu đơn vị. Tổng giá trị mua ròng tương ứng 242,61 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,005.97

6.03 (0.6%)

 
VNIndex 1,005.97 6.03 0.6%
HNX 148.4 0.31 0.21%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021