Khối ngoại tiếp tục bán ròng nhẹ tuần qua

Khối ngoại tiếp tục bán ròng nhẹ tuần qua

(ĐTCK) Tuần từ 18-22/8, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng với tổng giá trị hơn 60 tỷ đồng, nhưng về lượng lại mua ròng hơn 1,3 triệu cổ phiếu. Đây là tuần thứ 4 liên tục khối này tiến hành bán ròng trên thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên bán ròng và mua ròng mạnh ở 2 phiên cuối tuần. Trong đó, họ mua 45,77 triệu đơn vị, giá trị 3.368,3 tỷ đồng, tăng mạnh 102,5% về lượng và 229,86% về giá trị. Ngược lại, họ bán 44,58 triệu đơn vị, giá trị gần 3.418 tỷ đồng, tăng 28,4% về lượng và 118% về giá trị .

Tổng cộng, khối ngoại bán ròng 49,7 tỷ đồng, giảm 92,2% so với giá trị bán ròng tuần trước. Tuy nhiên, về số lượng thì khối ngoại đã mua ròng trở lại gần 1,2 triệu đơn vị, tuần trước bán ròng tới 12,12 triệu đơn vị. Đây cũng là tuần bán ròng thứ 4 liên tiếp của khối này trên sàn HOSE, với tổng giá trị bán ròng trên 1.678 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục thực hiện bán mạnh ở các mã bluechips, trong đó 3 mã bị bán ròng mạnh nhất là HAG, HPG và VSH lần lượt là 2,54 triệu đơn vị; 1,75 triệu đơn vị và 1,07 triệu. Tuần giao dịch trước, mã bị bán ròng mạnh nhất là KDC với 2,49 triệu đơn vị, thì tuần này KDC chỉ còn bán ròng 981.540 đơn vị. HAG và HPG tuần trước bị bán ròng lần lượt 1,3 triệu đơn vị và 598.270 đơn vị.

Ngược lại, SAM đã lại được mua ròng mạnh trở lại trong tuần giao dịch này với hơn 2 triệu đơn vị, giá trị 23,3 tỷ đồng (tuần trước mua ròng chỉ 11,26 tỷ đồng). Tiếp theo là VCB và PET với số 1,4 triệu đơn vị và 1,39 triệu đơn vị, giá trị lần lượt 37,6 tỷ đồng và 29,4 tỷ đồng. Về giá trị, PVD đã được mua ròng trở lại trong tuần này với 442.760 đơn vị và có giá trị mua ròng cao nhất trên HSOSE đạt 44,88 tỷ đồng, tuần trước PVD bị bán ròng 428.030 đơn vị. MWG vẫn nằm trong top 10 cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất trên HOSE với 68.460 đơn vị, giá trị 9,44 tỷ đồng.

Ngày

 Khối lượng

Giá trị (Đơn vị: tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/8

17,982,170

18,726,430

-744,260

1,940,000

1,975,491

-35,491

19/8

8,518,970

9,842,590

-1,323,620

605,221

703,906

-98,685

20/8

2,917,250

4,417,460

-1,500,210

114,893

181,478

-66,585

21/8

7,671,380

5,041,590

2,629,790

276,073

198,953

77,119

22/8

8,684,060

6,553,490

2,130,570

432,112

358,150

73,962

Tổng

45,773,830

44,581,560

1,192,270

3,368,299

3,417,978

-49,680

Còn trên HNX, khối ngoại đã quay ra bán ròng nhẹ 10,4 tỷ đồng trong tuần giao dịch này (tuần trước mua ròng hơn 28 tỷ đồng), nhưng xét về khối lượng vẫn mua ròng 140.894 đơn vị.

Trong đó, khối ngoại thực hiện mua 3,38 triệu đơn vị, giá trị 75 tỷ đồng, tăng 9,87% về lượng, nhưng giảm 17,58% về giá trị. Ngược lại, khối này bán ra 3,24 triệu cổ phiếu, giá trị 85,42 tỷ đồng, tăng 22,73% về lượng và 34,33% về giá trị.

Mã được mua ròng nhiều nhất là VND với 456.100 đơn vị, giá trị 7,36 tỷ đồng, tiếp theo là ITQ với 141.300 đơn vị, giá trị 1,57 tỷ đồng; BCC là 118.000 đơn vị, giá trị hơn 980 triệu đồng...

Ngược lại, mã bị bán ròng mạnh nhất là PVS với 555.300 đơn vị, giá trị 20,73 tỷ đồng, kế đến là PVC với 132.003 đơn vị, giá trị 3,76 tỷ đồng; PVE với 214.700 đơn vị, giá trị 2,7 tỷ đồng...

Ngày

Khối lượng

Giá trị (Đơn vị: tr.đồng

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/8

462,900

1,115,100

-652,200

38,423

25,043

-15,516

19/8

434,500

810,588

-376,088

14,501

22,725

-15,093

20/8

357,250

429,800

-72,550

4,922

9,848

-4,926

21/8

577,340

451,043

126,297

7,632

13,320

1,180

22/8

1,550,700

435,265

1,115,435

9,526

14,484

23,939

Tổng

3,382,690

3,241,796

140,894

75,004

85,420

-10,416

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%