Khối ngoại mua ròng hơn 260 tỷ đồng trong tuần giáp Tết

Khối ngoại mua ròng hơn 260 tỷ đồng trong tuần giáp Tết

(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài đã đẩy mạnh giao dịch trong tuần giáp Tết khi tăng mạnh lượng mua-bán trên cả 2 sàn và trở lại trạng thái mua ròng với tổng giá trị đạt hơn 260 tỷ đồng.

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 6,55 triệu đơn vị, giảm 4,6% so với tuần trước. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 226,34 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 107,3 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 44,04 triệu đơn vị, giá trị 2.446,37 tỷ đồng (tăng 21,95% về lượng và gần 73% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 50,59 triệu đơn vị, giá trị 2.220,03 tỷ đồng (tăng 17,7% về lượng và 45,92% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 16-20/1

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

16/1

5.905.910

7.275.410

-1.369.500

392.080

360.230

31.850

17/1

11.262.040

13.813.920

-2.551.880

591.930

618.910

-26.980

18/1

7.356.920

9.172.970

-1.816.050

432.560

434.530

-1.970

19/1

8.192.760

13.288.730

-5.095.970

524.930

513.400

11.530

20/1

11.323.650

7.042.510

4.281.140

504.870

292.960

211.910

Tổng

44.041.280

50.593.540

-6.552.260

2.446.370

2.220.030

226.340

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,45 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng 37,58 tỷ đồng, lần lượt tăng 349,1% về lượng và 474,62% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào 3,98 triệu đơn vị, giá trị 94,2 tỷ đồng (tăng 65,3% về lượng và 141,17% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 2,52 triệu đơn vị, giá trị 56,62 tỷ đồng (tăng 21,23% về lượng và 74,1% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 16-20/1

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

16/1

1.000.044

131.890

868.154

44.530

2.740

41.790

17/1

289.200

306.644

-17.444

4.600

5.770

-1.170

18/1

951.900

1.214.890

-262.990

16.700

29.620

-12.920

19/1

983.000

596.349

386.651

17.480

14.820

2.660

20/1

751.974

274.240

477.734

10.890

3.670

7.220

Tổng

3.976.118

2.524.013

1.452.105

94.200

56.620

37.580

Tổng cộng trên cả 2 sàn, khối ngoại đã bán ròng 5,1 triệu đơn vị, giảm 22,14% so với tuần trước đó. Tổng giá trị là mua ròng 263,92 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 100,76 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, VNM là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trong tuần về giá trị đạt 238,21 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 1,88 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, khối ngoại còn giao dịch thỏa thuận 7,44 triệu cổ phiếu VNM, giá trị 941,24 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là TLH được mua ròng 1,59 triệu cổ phiếu, giá trị mua ròng 142,77 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, HPG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng đạt 2,37 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 99,26 tỷ đồng.

Tiếp đó, VIC bị bán ròng 2,24 triệu cổ phiếu, giá trị 94,36 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, VHL là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất đạt 763.744 cổ phiếu, giá trị tương ứng 40,49 tỷ đồng.

Tiếp đó, VKC được mua ròng 411.400 cổ phiếu, giá trị 6,73 tỷ đồng.

Trong khi đó, VNR là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 1 triệu cổ phiếu, tương ứng 24,96 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

936.74

-2.29 (-0.24%)

 
VNIndex 936.74 -2.29 -0.24%
HNX 140.71 0.73 0.52%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%