Khối ngoại mua ròng hơn 140 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 8

Khối ngoại mua ròng hơn 140 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 8

(ĐTCK) Cùng với thanh khoản thị trường được cải thiện, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài tuần qua khá sôi động với lượng mua bán đều tăng và đã có tuần mua ròng hơn 140 tỷ đồng, gấp tới hơn 17 lần so với tuần trước.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 7,41 triệu đơn vị, giảm 30,35% so với tuần trước. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 77,12 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 51,56 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 62,45 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 3.659,55 tỷ đồng (tăng 40,36% về lượng và tăng 39,16% về giá trị so với tuần trước); và bán ra 69,86 triệu đơn vị, giá trị 3.592,43 tỷ đồng (tăng 26,71% về lượng và 33,6% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 27-31/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/8

8.898.020

10.924.320

-2.026.300

594.350

561.670

32.680

28/8

13.667.460

8.825.200

4.842.260

723.590

440.460

283.130

29/8

8.175.780

12.928.750

-4.752.970

378.400

517.070

-138.670

30/8

17.169.340

22.119.100

-4.949.760

883.850

936.450

-52.600

31/8

14.537.700

15.064.260

-526.560

1.079.360

1.126.780

-47.420

Tổng

62.448.300

69.861.630

-7.413.330

3.659.550

3.582.430

77.120

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện duy nhất 1 phiên bán ròng và 4 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,71 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 55,29 tỷ đồng, tăng 20,1% về lượng và gấp hơn 2 lần về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 6,32 triệu đơn vị, giá trị 114,67 tỷ đồng (tăng 21,37% về lượng và tăng 38,84% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,61 triệu đơn vị, giá trị 59,38 tỷ đồng (tăng 21,84% về lượng và tăng hơn 8% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 27-31/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/8

854.600

1.165.990

-311.390

12.150

16.060

-3.910

28/8

768.550

772.348

-3.798

14.490

12.830

1.660

29/8

859.620

840.350

19.270

20.040

14.930

5.110

30/8

1.611.896

1.040.882

571.014

30.170

8.760

21.410

31/8

2.226.282

792.600

1.433.682

37.820

6.800

31.020

Tổng

6.320.948

4.612.170

1.708.778

114.670

59.380

55.290

Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3 phiên và 2 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 34.447 đơn vị và mua ròng về giá trị đạt 9,31 tỷ đồng, giảm 97,88% về lượng và 40,74% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào gần 7 triệu đơn vị, giá trị 124,62 tỷ đồng (giảm 37,16% về lượng và giảm 30% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng hơn 7 triệu đơn vị, giá trị 115,31 tỷ đồng (giảm 44,89% về lượng và giảm 28,96% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 27-31/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/8

874.800

2.191.900

-1.317.100

16.350

36.100

-19.750

28/8

844.470

686.380

158.090

23.640

10.690

12.950

29/8

1.414.610

2.101.874

-687.264

21.800

34.320

-12.520

30/8

1.552.864

1.325.363

227.501

29.000

20.660

8.340

31/8

2.302.230

717.904

1.584.326

33.830

13.540

20.290

Tổng

6.988.974

7.023.421

-34.447

124.620

115.310

9.310

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 5,74 triệu đơn vị, giảm 47% so với tuần trước. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 141,72 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 8,22 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu SSI được nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 129,4 tỷ đồng, tương ứng tổng khối lượng mua ròng hơn 4 triệu đơn vị.

Tiếp đó, HPG được mua ròng 125,25 tỷ đồng (3,15 triệu đơn vị); KDH được mua ròng 123,14 tỷ đồng (4,1 triệu đơn vị); VCB với hơn 94 tỷ đồng (1,48 triệu đơn vị).

Trái lại, trụ cột VNM bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị với 268,39 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 1,7 triệu đơn vị. Tiếp đó, VRE bị bán ròng 72,52 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,82 triệu đơn vị.

Trong khi đó, xét về khối lượng, cổ phiếu bất động sản HQC bị bán ròng mạnh nhất với 9,87 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 18,13 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VGC với khối lượng 2,19 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 41,3 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, CEO được mua ròng 657.500 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 9,1 tỷ đồng; PVS được mua ròng 624.750 đơn vị, giá trị 13,15 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh là SHS với 908.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 13,63 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

921.93

0.88 (0.1%)

 
VNIndex 921.93 0.88 0.1%
HNX 133.69 -0.35 -0.26%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%

Lịch sự kiện

29/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
26/10/2021