Khi mất thẻ ngân hàng, khách hàng có thể chưa bị mất tiền

Khi mất thẻ ngân hàng, khách hàng có thể chưa bị mất tiền

(ĐTCK) Có thể dùng giao dịch thẻ để thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền vé máy bay không? Mất thẻ ATM thì bạn có bị mất tiền trong tài khoản không?

Trả lời:

* Căn cứ quy định hiện hành, chủ thẻ ngân hàng có thể sử dụng thẻ ngân hàng để thực hiện thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ (ví dụ: tiền điện, nước, vé máy bay...) trong trường hợp TCPHT, tổ chức thanh toán thẻ có cung ứng dịch vụ này. Cụ thể:

- Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định:

+ Giao dịch thẻ là việc sử dụng thẻ để gửi, rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ và sử dụng các dịch vụ khác do TCPHT, tổ chức thanh toán thẻ cung ứng(khoản 8 Điều 3).

+ Phạm vi sử dụng thẻ: a) Thẻ ghi nợ, thẻ trả trước định danh được sử dụng để thực hiện các giao dịch thẻ theo thỏa thuận giữa chủ thẻ với tổ chức phát hành thẻ; b) Thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; nạp, rút tiền mặt theo thỏa thuận giữa chủ thẻ với TCPHT; c) Thẻ trả trước vô danh chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ và không được rút tiền mặt (điểm a, b, c khoản 3 Điều 17). 

* Khi mất thẻ ngân hàng, khách hàng có thể chưa bị mất tiền trên tài khoản thẻ ngân hàng trong trường hợp thẻ chưa bị lợi dụng và chưa gây ra thiệt hại.

Liên quan đến vấn đề này, Điều 19 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định: Khi mất thẻ ngân hàng, chủ thẻ phải thông báo ngay cho tổ chức phát hành thẻ. Khi nhận được thông báo của chủ thẻ, tổ chức phát hành thẻ phải thực hiện ngay việc khóa thẻ và phối hợp với các bên liên quan để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết khác nhằm ngăn chặn các thiệt hại có thể xảy ra, đồng thời thông báo lại cho chủ thẻ.

Trong trường hợp thẻ bị lợi dụng, gây ra thiệt hại, tổ chức phát hành thẻ và chủ thẻ phân định trách nhiệm và thương lượng cách xử lý hậu quả. Trường hợp hai bên không thống nhất thì việc xử lý được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 1.23 0.82%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021