Khai thác báo cáo tín dụng từ CIC

Khai thác báo cáo tín dụng từ CIC

(ĐTCK) Xin hỏi, có phải cá nhân hay bất kỳ tổ chức nào cũng có thể khai thác báo cáo tín dụng về cá nhân, doanh nghiệp khác từ Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) không?

Trả lời:

Không phải bất kỳ là cá nhân hay bất kỳ tổ chức nào cũng có thể khai thác báo cáo tín dụng về cá nhân, doanh nghiệp khác từ CIC. 

Chỉ có một số đối tượng được khai thác báo cáo tín dụng từ CIC để phục vụ cho hoạt động của mình như tổ chức tín dụng và một số công ty khác theo quy định.

Ngoài ra, các công ty tuyển dụng cũng được phép khai thác báo cáo tín dụng về các ứng viên khi được ứng viên đồng ý.

Về thông tin nợ xấu trong báo cáo tín dụng CIC, đây là những thông tin không xóa bỏ kể cả khi tổ chức tín dụng hay chủ thể thông tin yêu cầu. Trong báo cáo tín dụng, các khoản nợ được chia thành một trong hai loại theo tính chất: nợ đủ tiêu chuẩn và nợ xấu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%