Khai mạc Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam giữa kỳ - VDPF

Khai mạc Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam giữa kỳ - VDPF

Sáng nay, Hội nghị đánh giá tình hình triển khai kết quả diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam 2015 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương và bà Victoria Kwawa - Giám đốc Quốc gia World Bank tại Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Mới lần thứ ba được tổ chức, thay thế cho Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG), nhưng VDPF đã được chứng minh là một diễn đàn đối thoại chính sách giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển rất hiệu quả và thiết thực.

Hội nghị giữa kỳ lần này tập trung vào việc hoàn thiện Hiệu suất của VDPF 2013 và triển khai các hành động chính sách VDPF 2014

Đại diện các bộ, ngành sẽ báo cáo hiệu suất hành động chính sách 2013 của 4 khu vực: Sự tham gia của khu vực tư nhân trong việc cung cấp các dịch vụ công cộng; Quản lý môi trường; Đạo tạo nghề và nâng cao năng lực; Giảm nghèo và giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số và Báo cáo tổng quan về việc triển khai các hành động chính sách 2014.

Cải cách thể chế kinh tế được coi là điều kiện tiên quyết để thực hiện tái cơ cấu kinh tế. Đây cũng là yếu tố vô cùng quan trọng tạo nền tảng cho khung khổ pháp lý để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa khu vực kinh tế tư nhân.

Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực cải cách chính sách theo hướng phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Tuy vậy, việc cải cách thể chế kinh tế mới đi được những bước đi đầu tiên. Trong thời gian tới, đặc biệt là trong hai năm 2015 - 2016, các hoạt động cải cách thể chế sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện và sẽ trở thành nhiệm vụ trọng tâm của trọng tâm, đột phá của đột phá trong tái cơ cấu kinh tế.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%