KDH: Lãi cao nhờ Mega Residence và Mega Ruby

KDH: Lãi cao nhờ Mega Residence và Mega Ruby

(ĐTCK) CTCP Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH – HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2014.

Theo đó, trong quý IV, doanh thu thuần của KDH đạt 417,3 tỷ đồng, tăng 27 lần so với cùng kỳ 2013. Lãi gộp theo đó đạt 64,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gộp 2,2 tỷ đồng. Theo giải trình của KDH, lợi nhuận gộp trong kỳ tăng cao là nhờ ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán hàng của Dự án Mega Residence và Dự án Mega Ruby.

Chi phí bán hàng trong kỳ theo đó cũng tăng mạnh lên tới 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ là 391 triệu đồng. Trong khi chi chí quản lý doanh nghiệp giảm 45% xuống 9,8 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính quý IV cũng giảm xuống chỉ còn 1,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 7,1 tỷ đồng. Trong đó chi phí lãi vay tăng khoảng 6 lần lên gần 20 tỷ đồng.

Kết quả, KDH đạt 31 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (phần dành cho cổ đông Công ty mẹ), trong khi năm 2013 lỗ 12,1 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2014, KDH đạt 611,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gấp gần 6 lần so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt hơn 102 tỷ đồng, vượt nhẹ kế hoạch đề ra (100 tỷ đồng), trong khi năm 2013 lỗ đến 124 tỷ đồng. Năm 2012, KHD cũng đã lỗ 55 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2014, tổng tài sản của KDH đạt gần 3.121 tỷ đồng, tăng 1.380 tỷ đồng (79%) so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền là 435 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần. Hàng tồn kho cũng tăng gấp 2 lần lên 2.075 tỷ đồng.

Trong năm 2014, KDH tăng mạnh vào đầu tư tài chính ngắn hạn khi ghi nhận giá trị 257 tỷ đồng, trong khi đầu năm chưa phát sinh khoản mục này. Đồng thời giảm mạnh đầu tư dài hạn khi đã rút hơn 160 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên kết và còn 14 tỷ đồng đầu tư dài hạn khác.

Đến cuối năm 2014, KDH có hơn 1.584 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó vay ngắn hạn tăng tới tăng gần 13 lần lên 215 tỷ đồng, còn vay và nợ dài hạn tăng gấp 2 lần lên 1.074 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 532 tỷ đồng (tăng 55%) so với đần năm đạt hơn 1.498 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%