KDC đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2013 trên 20%

KDC đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2013 trên 20%

(ĐTCK) ĐHCĐ của CTCP Kinh Đô (KDC) ngày 12/4 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 là 5.200 tỷ đồng doanh thu, tăng 21,3%; 600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 22,5% so với năm 2012; cổ tức năm 2012 là 20% bằng tiền (đã tạm ứng 10%) và cổ tức năm 2013 là 20%.

Lãnh đạo KDC tự tin, Công ty sẽ hoàn thành được kế hoạch trên, vì năm ngoái, doanh thu của KDC cũng tăng, đặc biệt lãi gộp tăng mạnh từ 39,4% lên 43,6%. Ngoài ra, sau 3 năm, KDC đã tạo được lợi thế về quy mô thông qua các hoạt động M&A, xây dựng quản trị theo mô hình tập đoàn, chuẩn bị xong các nền tảng nội lực, tái cơ cấu danh mục sản phẩm và tái định vị các nhãn hàng (với 4 nhóm sản phẩm), thương hiệu (10 thương hiệu).

Hơn nữa, cuối năm 2012, KDC đã thay đổi cách thức vận hành hoạt động theo hướng bán hàng dựa trên chủ động giao hàng, chứ không dựa trên đơn hàng và chu kỳ kinh doanh được rút ngắn từ 49 ngày xuống 43 ngày.

Năm 2013, KDC sẽ tiếp tục phát triển sản phẩm chủ lực, xem xét mở rộng danh mục theo chiến lược Food and Flavor, thiết lập hệ thống thương hiệu, tối ưu hóa hệ thống quản trị và chuỗi cung ứng. Dự kiến, mảng phân phối cho Glico sẽ đem lại lợi nhuận cho KDC từ năm 2013 trở đi.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%