IPA thông qua chủ trương niêm yết

IPA thông qua chủ trương niêm yết

(ĐTCK) ĐHCĐ CTCP Đầu tư tập đoàn IPA vừa thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 với doanh thu 43,472 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1,120 tỷ đồng và không chia cổ tức, để đầu tư cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Theo HĐQT IPA, kết quả hoạt động của các công ty con trong lĩnh vực dịch vụ tài chính không tốt đã ảnh hưởng đến đến kết quả kinh doanh của Tập đoàn. CTCK VNDirect (công ty con do IPA sở hữu 35% vốn điều lệ) lỗ 202,9 tỷ đồng, tương đương với khoản lỗ tương ứng IPA phải hạch toán là 71 tỷ đồng.

Năm 2012, IPA đặt chỉ tiêu 76,821 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Công ty tiếp tục triển khai thi công các hạng mục còn lại của dự án Nhà máy Thuỷ điện Nậm Phàng, Khu du lịch ven biển Anvie Đà Nẵng; góp vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết như CTCP Ong Trung ương, CTCP Du lịch Hội An...

ĐHCĐ cũng thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của IPA trên thị trường chính thức.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%