Imexpharm (IMP) đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 tăng 13,5% lên 290 tỷ đồng

Imexpharm (IMP) đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 tăng 13,5% lên 290 tỷ đồng

(ĐTCK) Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (Mã chứng khoán IMP - sàn HOSE) thông qua kế hoạch năm 2021.

Theo đó, Imexpharm công bố kế hoạch năm 2021 với tổng doanh thu và thu nhập là 1.530 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 290 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 10,7% và 13,5% so với thực hiện trong năm 2020.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn thông qua việc mua lại 18.700 cổ phiếu ESOP của nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ với giá mua lại là 12.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Imexpharm cũng cho biết ngày 22/3 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021, thời gian tổ chức dự kiến là 8h ngày 24/4.

Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.369,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 209,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,4% và tăng 29,1% so với thực hiện trong năm 2019 và hoàn thành 98,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, tại ĐHCĐ thường niên 2020, HĐQT IMP đề ra mục tiêu năm 2020 mang về tổng doanh thu là 1.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 260 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,2% và 28,4% so với thực hiện năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 13,5% lên 2.096,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 522,4 tỷ đồng, chiếm 24,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 503,3 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản; tồn kho đạt 424,2 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 398,1 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản.

Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang chủ yếu là 415,1 tỷ đồng máy móc các loại nhà máy sản xuất dược công nghệ cao; 68,5 tỷ đồng nhà máy sản xuất dược công nghệ cao…

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/2, cổ phiếu IMP tăng 600 đồng lên 63.600 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,361.72

9.98 (0.73%)

 
VNIndex 1,361.72 9.98 0.73%
HNX 319.01 2.32 0.73%
UPCOM 88.93 1.76 1.98%

Lịch sự kiện

15/06/2021
21/06/2021
23/06/2021
28/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021