ICG: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền (10%)

CTCP Xây dựng Sông Hồng (ICG- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền

- Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 24/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung đại hội: Công ty sẽ thông báo sau

2. Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng - 164 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - vào các ngày làm việc từ 25/04/2014.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%