ICF: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Thủy Sản

Mã chứng khoán: ICF 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2020

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 09h00 ngày 26/06/2020.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản.

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%