HVT: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt (10%)


CTCP Hóa chất Việt Trì (HVT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 09/07/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 09/07/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%