HU1: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (6%)

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1 - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2021

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/01/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/01/2021. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông phải mang theo: CMTND/Hộ chiếu, trường hợp nhận cổ tức thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%