HU1: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1 - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 08h30 ngày 14/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty (168 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty.

VNIndex

1,014.32

5.45 (0.54%)

 
VNIndex 1,014.32 5.45 0.54%
HNX 150.8 1.86 1.24%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021