HTV: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (10%)

CTCP Logistics Vicem (HTV - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 23/12/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Logistics Vicem tại địa chỉ giao dịch Km 7 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 23/12/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,489.29

4.1 (0.28%)

 
VNIndex 1,489.29 4.1 0.28%
HNX 458.86 3.05 0.67%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%