HTC: Ngày GDKHQ Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014


CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/2/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2014

-  Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Nội dung cụ thể:

a. Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (500 đồng/ cổ phần).

- Thời gian thanh toán: 20/03/2014

- Địa điểm thanh toán:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán, Công ty cổ phần Thương mại Hóc Môn, địa chỉ: 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc từ ngày 20/03/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu có).

b. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần= 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 04 năm 2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà hàng Hương Cau – địa chỉ: 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Tin bài liên quan

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%