HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu RIC của Quốc tế Hoàng Gia do kinh doanh lỗ

HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu RIC của Quốc tế Hoàng Gia do kinh doanh lỗ

(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu RIC của CTCP Quốc tế Hoàng Gia.

Theo đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu RIC do lợi nhuận sau thuế năm 2020 tiếp tục lỗ 81,54 tỷ đồng, lũy kế năm lỗ tới 309,83 tỷ đồng.

Như vậy, căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, RIC vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát.

Trước đó, trong năm 2021, RIC đặt kế hoạch tổng doanh thu 10,4 triệu USD, tương ứng 238,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 505.000 USD, tương ứng 11,6 tỷ VND.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 125,5 tỷ đồng, giảm 46,8% so với thực hiện trong năm 2019, lỗ tới 81,5 tỷ đồng. Đây là năm thứ 2 liên tiếp doanh nghiệp này báo lỗ. Năm 2019, RIC báo lỗ 72,8 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế của doanh nghiệp tính tới 31/12/2020 là 309,8 tỷ đồng.

Theo quy định tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP, doanh nghiệp bị huỷ niêm yết bắt buộc trong các trường hợp: kết quả sản xuất - kinh doanh bị thua lỗ 3 năm liên tiếp; hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét; hoặc tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến không chấp nhận hoặc từ chối cho ý kiến với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết.

Nếu như doanh nghiệp không thể ghi nhận lãi trong năm nay, doanh nghiệp sẽ phải hủy niêm yết bắt buộc và kịch bản này nếu xảy ra sẽ khiến thanh khoản cổ phiếu suy giảm, nhà đầu tư bị mắc kẹt.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/3, cổ phiếu RIC tăng 1.300 đồng lên 20.550 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,268.28

7.7 (0.61%)

 
VNIndex 1,268.28 7.7 0.61%
HNX 296.48 0.73 0.24%
UPCOM 81.99 0.2 0.25%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

21/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
06/05/2021