Ảnh Internet

Ảnh Internet

Hợp nhất Vigacera (VGC), GEX báo lãi trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 91,3%

(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Gelex (GEX - HOSE) cho biết, kết quả kinh doanh tăng trưởng trong quý 2 nhờ sở hữu chi phối tại Tổng công ty Viglacera (VGC) từ quý II/2021 và hoạt động sản xuất kinh doanh của khối Thiết bị điện đạt lợi nhuận tốt hơn so với cùng kỳ.

GEX vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021. Theo đó, trong kỳ, Công ty đạt doanh thu hợp nhất 8.740 tỷ đồng, tăng 126%, lũy kế 6 tháng, ghi nhận 13.815 tỷ đồng, tăng 78,5%.

Trong kỳ, GEX đã mua thêm cổ phiếu VGC để sở hữu chi phối, theo đó VGC chính thức trở thành công ty con của GEX từ ngày 6/4/2021. Tỷ lệ biểu quyết của GEX tại VGC là 50,21% bao gồm cả lợi ích gián tiếp mà GEX nắm giữ thông qua CTCP thiết bị điện Gelex (công ty con do GEX nắm giữ 99,998% vốn) là 19,43%.

Trong cơ cấu doanh thu 6 tháng, GEX không còn ghi nhận từ mảng logicstic sau khi công ty thoái vốn khỏi ngành này, thay vào đó là sự xuất hiện của doanh thu bất động sản và vật liệu xây dựng nhờ hợp nhất VGC. Doanh thu mảng thiết bị điện cũng ghi nhận tăng 59%, mảng năng lượng (điện nước) cũng tăng gần 30%.

Kết quả, luỹ kế 6 tháng, GEX ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.012 tỷ đồng, tăng 91,2% so với cùng kỳ; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 542 tỷ đồng, tăng hơn 54%.

Trên báo cáo tài chính riêng, doanh thu hoạt động tài chính giảm 141,7 tỷ đồng, chủ yếu do trong quý II/2020, GEX ghi nhận khoản lãi từ thanh lý các khoản đầu tư khối Logistics theo kế hoạch tái cấu trúc tập đoàn. Chi phí tài chính tăng 53,7 tỷ đồng do các hoạt động mở rộng đầu tư làm phát sinh tăng chi phí lãi vay. Theo đó, lãi sau thuế trên báo cáo riêng ghi nhận 255,7 tỷ đồng, giảm mạnh 84,5%.

Do hợp nhất, nên các khoản mục trên bảng cân đối kế toán của GEX cũng có những biến động đáng kể.

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản hợp nhất của GEX 47.870,8 tỷ đồng, tăng 76,3% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và tương đương tiền tăng vọt lên 3.096,8 tỷ đồng, tăng 98,6% so với thời điểm 1/1/2021. Đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng 940 tỷ đồng, ghi nhận mức 2.690 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn 8.277 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là phải thu khách hàng 5.830 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng tăng vọt 2,23 lần, ghi nhận 10.446,9 tỷ đồng

Tài sản dài hạn ghi nhận 22.409,6 tỷ đồng, tăng 59%, trong đó khoản mục tăng mạnh là tài sản cố định 10.319,7 tỷ đồng, tăng 76%, tài sản dở dang dài hạn 6.949 tỷ đồng, gấp 6,16 lần so với đầu năm.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ ngắn hạn tăng mạnh, gấp 1,23 lần, lên mức 23.081 tỷ đồng, trong đó tăng mạnh nhất ở khoản vay nợ ngắn hạn lên 10.057 tỷ đồng (đầu kỳ 4.328,5 tỷ đồng), và phải trả ngắn hạn khác 4.238,4 tỷ đồng, tăng hơn 1.600 tỷ đồng, người mua trả tiền trước ngắn hạn 2.722 tỷ đồng trong khi đầu năm chỉ hơn 302 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu ghi nhận 14.231 tỷ đồng, tăng 73% so với đầu năm.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (30/7), cổ phiếu GEX tăng 2,95% lên 22.700 đồng, thanh khoản gần 5,3 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan
Các tác giả
Vũ Trần
Vũ Trần
Giám đốc Điều hành Dell Technologies Việt Nam
Xem thêm

VNIndex

1,351.17

-1.59 (-0.12%)

 
VNIndex 1,351.17 -1.59 -0.12%
HNX 359.63 -1.39 -0.39%
UPCOM 98.37 0.72 0.73%
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021