Họp 2 lần, Hội đồng thẩm định thông qua Đề án Quy hoạch Điện VIII

Họp 2 lần, Hội đồng thẩm định thông qua Đề án Quy hoạch Điện VIII

Cuộc họp Hội đồng thẩm định ngày 18/3 đã bỏ phiếu thông qua nội dung của Đề án Quy hoạch điện VIII với số phiếu là 26/26.

Thay mặt Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII, Bộ trưởng Bộ Công thương đã có Báo cáo thẩm định Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới 2045 gửi Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII thống nhất kết luận Quy hoạch đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Được biết Hội đồng thẩm định được thành lập vào ngày 25/2/2021. Tiếp đó, ngày 10/3/2021, Hội đồng thẩm định đã họp lần 1 để xem xét Đề án Quy hoạch điện VIII.

Hội đồng đã lắng nghe các ý kiến góp ý của các thành viên, đại diện uỷ viên phản biện với Đề án để đơn vị lập quy hoạch và đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn thiện Đề án.

Ngày 18/3/2021, Hội đồng đã họp lần 2 để bỏ phiếu thông qua báo cáo thẩm định Đề án Quy hoạch điện VIII và nội dung Đề án, Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VIII.

Có 4 phiếu đồng ý thông qua nội dung không chỉnh sửa và 22 phiếu đồng ý thông qua với điều kiện bổ sung chỉnh sửa của Đề án.

Cũng theo báo cáo, ngày 2/3/2021, Bộ Công thương đã có văn bản 1208/BCT-ĐL đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch điện VIII.

Vào ngày 17/3/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 1236/BTNMT thông báo kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của Quy hoạch điện VIII. Theo đó, 15/15 thành viên Hội đồng thẩm định cáo cáo ĐMC đã đồng ý thông qua với điều kiện chỉnh sửa bổ sung.

Trên cơ sở kết luận của Hội đồng thẩm định quy hoạch và nội dung ủy quyền của Phó thủ tướng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Bộ Công thương - Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch điện VIII.

Trước đó, vào ngày 9/2/2021, Bộ Công thương đã có văn bản gửi xin ý kiến các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đối với Đề án quy hoạch điện VIII. Thời hạn góp ý là trước ngày 17/3/2021.

"Các phương án và kết quả tính toán tuy còn những vấn đề chưa thật thuyết phục như phụ tải thiên cao, các dữ liệu đầu vào còn những hạn chế nhất định về độ tin cậy, về tính thực tế… nhưng về tổng thể dự thảo quy hoạch điện VIII đã đáp ứng về cơ bản những nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo và định hướng phát triển tổng thể hệ thống năng lượng Việt Nam. Nội dung và kết quả tính toán quy hoạch phát triển nguồn tuy còn một số vấn đề cần có nghiên cứu sâu và toàn diện tiếp theo, song danh mục nguồn điện đề xuất của đơn vị tư vấn lập quy hoạch đã đủ cơ sở để xem xét phê duyệt sau khi rà soát, điều chỉnh theo ý kiến của Hội đồng" - Trích ý kiến của Uỷ viên phản biện Ngô Tuấn Kiệt.

"Quy hoạch điện VIII về bản chất là bài toàn phát triển hạ tầng (nguồn, lưới), do vậy phụ thuộc/chịu sự tác động của nhiều Luật, Nghị định và thông tư hiện hành.

Kết quả phân tích của Quy hoạch điện VIII phụ thuộc nhiều vào mức độ sẵn có của nguồn năng lượng hoá thạch nhập khẩu (than, LNG). Trong giai đoạn quy hoạch, giá nhiên liệu/năng lượng chắc chắn thay đổi rất bất định, cơ quan tư vấn do vậy khó có thể tiên lượng được sự thay đổi này trong trung và dài hạn" - Trích ý kiến của Uỷ viên phản biện Phạm Hoàng Lương.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,389.24

4.47 (0.32%)

 
VNIndex 1,389.24 4.47 0.32%
HNX 391.21 2.75 0.7%
UPCOM 99.77 0.09 0.09%
29/10/2021
01/11/2021
02/11/2021
04/11/2021
05/11/2021
08/11/2021