Hội nghề nghiệp kiểm toán hợp tác thúc đẩy áp dụng IFRS vào Việt Nam

Hội nghề nghiệp kiểm toán hợp tác thúc đẩy áp dụng IFRS vào Việt Nam

(ĐTCK) Trong lần ký biên bản ghi nhớ hợp tác song phương (gia hạn) vừa qua giữa Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA), nội dung hợp tác tập trung vào việc thúc đẩy lộ trình áp dụng các chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam. 

Cụ thể, hai bên phối hợp triển khai Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế ACCA với VACPA (Chứng chỉ phối hợp Cert IFRS); phối hợp trong hỗ trợ Bộ Tài chính thực hiện IFRS và các chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế.

Trong đó, đẩy mạnh sự phối hợp với các đối tác chủ chốt như Ngân hàng Thế giới, IFAC và các đối tác của Việt Nam: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, các công ty kiểm toán Big4, các công ty kiểm toán lớn khác và các trường đại học... 

Chứng chỉ phối hợp Cert IFRS mà VACPA và ACCA công bố sẽ hỗ trợ các kế toán viên, kiểm toán viên chuẩn bị tốt nhất cho việc áp dụng IFRS tại Việt Nam.

Thực hiện Chiến lược phát triển kế toán - kiểm toán đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, Bộ Tài chính đã lập đề án “Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) vào Việt Nam”, với mục tiêu Việt Nam công bố lộ trình áp dụng IFRS vào năm 2020. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,005.97

6.03 (0.6%)

 
VNIndex 1,005.97 6.03 0.6%
HNX 148.4 0.31 0.21%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021