HNX sắp vinh danh các doanh nghiệp niêm yết minh bạch

HNX sắp vinh danh các doanh nghiệp niêm yết minh bạch

(ĐTCK) Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 11/11 tới, trong khuôn khổ Hội nghị doanh nghiệp niêm yết thường niên năm 2016, HNX sẽ vinh danh 30 doanh nghiệp niêm yết thực hiện tốt nhất công tác công bố thông tin và minh bạch năm 2015 - 2016. 

Mục tiêu của chương trình năm nay nhằm đánh giá tổng quan về thực hành công bố thông tin và quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, thúc đẩy chất lượng công bố thông tin và là tham chiếu cho các định hướng chính sách mới về quản trị công ty. Đối tượng được đánh giá của chương trình gồm toàn bộ doanh nghiệp niêm yết trên HNX đến cuối tháng 3/2016 là 344 doanh nghiệp.

Bộ tiêu chí đánh giá bao gồm 102 tiêu chí được chia theo các nguyên tắc cốt lõi của quản trị công ty, không chỉ đánh giá tính tuân thủ mà còn đánh giá việc thực hiện theo thông lệ về quản trị công ty, sự tự nguyện công bố thông tin, cũng như đánh giá chiều sâu của thông tin công bố. Việc thu thập thông tin, đánh giá dữ liệu do Viện Quản lý châu Á -Thái Bình Dương (APIM), Trường đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện. Kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy, trên thang điểm 100%, điểm công bố thông tin và minh bạch trung bình của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX năm nay đạt 51,3%, tăng 0,5% so với năm 2015.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,130.36

-0.64 (-0.06%)

 
VNIndex 1,130.36 -0.64 -0.06%
HNX 227.99 3.97 1.74%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%