Trái phiếu doanh nghiệp phát triển rất nhanh trong khoảng 2 năm gần đây

Trái phiếu doanh nghiệp phát triển rất nhanh trong khoảng 2 năm gần đây

HNX ban hành Quy chế vận hành Chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành Quy chế vận hành Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp tại HNX.

Đối tượng áp dụng của Quy chế này gồm các doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Phạm vi còn bao gồm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp thực hiện việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam và phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp được xây dựng để công bố thông tin về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và phục vụ nhu cầu thông tin cho các nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định 163.

Theo đó, Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp tổng hợp thông tin về phát hành trái phiếu doanh nghiệp bao gồm những nội dung: công bố thông tin trước đợt phát hành của doanh nghiệp, công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường, công bố thông tin của doanh nghiệp về trái phiếu chuyển đổi... và các dạnh thông tin liên quan khác.

Theo Quy chế, nguyên tắc công bố thông tin trên Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp là doanh nghiệp gửi thông tin đến HNX để báo cáo và công bố trên Chuyên trang; doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin công bố.

HNX tiếp nhận hồ sơ công bố thông tin trái phiếu doanh nghiệp, trong vòng 3 ngày làm việc HNX sẽ thực hiện kiểm tra hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung nếu hồ sơ sai mẫu, không rõ ràng.

Trong vòng 5 ngày làm việc, HNX sẽ thực hiện việc công bố thông tin lên Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, HNX cũng thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm cho Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp, gồm phát hành tại thị trường trong nước và phát hành ra thị trường quốc tế.

Tin bài liên quan

VNIndex

914.09

8.88 (0.97%)

 
VNIndex 914.09 8.88 0.97%
HNX 133.5 0.56 0.42%
UPCOM 61.73 0.21 0.33%

Lịch sự kiện

05/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
09/10/2020
10/10/2020
12/10/2020
14/10/2020
17/10/2020
19/10/2020
20/10/2020
22/10/2020
23/10/2020
26/10/2020
29/10/2020
26/10/2021