HLB: Ngày GDKHQ nhận cổ tức bổ sung năm 2016 bằng tiền mặt (50%)

 

Công ty Cổ phần Bia & Nước giải khát Hạ Long (HLB  - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2017

-     Lý do và mục đích:  Trả bổ sung cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
-     Tỷ lệ thực hiện:  50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
-     Thời gian thực hiện:  25/10/2017
  - Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại số 130 đường Lê Lợi, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

908.27

-0.31 (-0.03%)

 
VNIndex 908.27 -0.31 -0.03%
HNX 131.52 -0.19 -0.14%
UPCOM 61.29 0.28 0.46%