HJS: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền (10%)

 

CTCP Thuỷ điện Nậm Mu (HJS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:09/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2019

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của CTCP Thủy điện Nậm Mu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân. 

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%