Hệ thống Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 60 tỷ đồng

Hệ thống Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 60 tỷ đồng

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, trong 3 tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán 60 tỷ đồng.

Trong đó có 20 tỷ đồng chi thường xuyên do các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước chưa đủ thủ tục (tháng 3 từ chối chi 5 tỷ đồng) và 40 tỷ đồng tiền xây dựng cơ bản do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sai số học hoặc không có trong hợp đồng, dự toán.

Cũng theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, trong 3 tháng đầu năm, ngân sách nhà nước chi thường xuyên ước đạt 145.468 tỷ đồng (tháng 3 chi thường xuyên 55.350 tỷ đồng); giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 45.350 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách nhà nước 31.150 tỷ đồng, vốn trái phiếu chính phủ 7.000 tỷ đồng và các nguồn vốn khác 7.200 tỷ đồng.          

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%