HCMB15309: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

HCMB15309: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

(ĐTCK) Tên tổ chức phát hành: Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: HCMB15309

- Loại chứng khoán: Trái phiếu chính quyền địa phương

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 107.400 đồng

- Ngày thanh toán: 14/10/2020

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%