HCC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (19%)

CTCP Bê tông Hòa Cầm – INTIMEX (HCC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/10/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2020

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 19%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/10/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Chi nhánh Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm – Intimex (số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) vào các ngày trong tuần (từ ngày 30/10/2020) và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%