HBD: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (15%)

Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (HBD - UpCoM).

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2018

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

-     Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

-     Thời gian thực hiện:  26/04/2018

-     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+      Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương, Lô 89, đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương từ ngày 26/04/2018 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%