Ảnh Internet

Ảnh Internet

Hai công ty thoái vốn tại Công ty Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc

(ĐTCK) Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 25/7 tới, qua HNX, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng sẽ chào bán 500.000 cổ phần (tương đương 10% vốn điều lệ) của CTCP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc ra công chúng, với giá khởi điểm 15.300 đồng/cổ phần.

Tiếp sau đó, ngày 1/8/2017, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh cũng chào bán 500.000 cổ phần của CTCP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc ra công chúng mức giá khởi điểm 15.400 đồng/cổ phần.

CTCP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc (NPS) được thành lập năm 2007 với nhiệm vụ cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bảo trì, trung đại tu các thiết bị nhiệt điện cho các nhà máy nhiệt điện phía Bắc.

Vốn điều lệ của NPS là 50 tỷ đồng, trong đó CTCP Nhiệt điện Phả lại nắm giữ 50% vốn cổ phần; CTCP Nhiệt điện Hải Phòng, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh, mỗi công ty nắm giữ 10% vốn cổ phần. Năm 2017, NPS đặt mục tiêu 239 tỷ đồng doanh thu, 15,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 12% cổ tức.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%