HAGL Agrico (HNG) giải trình về việc bị kiểm toán ngoại trừ ý kiến có thể lỗ thêm 192 tỷ đồng

HAGL Agrico (HNG) giải trình về việc bị kiểm toán ngoại trừ ý kiến có thể lỗ thêm 192 tỷ đồng

(ĐTCK) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán HNG - sàn HOSE) vừa có giải trình khoản lỗ, biến động kết quả kinh doanh và về ý kiến ngoại trừ của kiếm toán trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 đã được soát xét.

Theo đó, về nguyên nhân lỗ trước thuế của nhóm Công ty là 738,55 tỷ đồng bao gồm 598,67 tỷ đồng lỗ kinh doanh và 138,88 tỷ đồng lỗ khác, chủ yếu do trong kỳ doanh thu bán hàng giảm, chi phí lãi vay vẫn còn cao.

Giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất bán niên 2019 lỗ gần 752 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 53,43 tỷ đồng, Công ty cho biết, chủ yếu do doanh thu giảm gần 1.071 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm hơn 636 tỷ đồng.

Nguyên nhân sâu xa là do trong kỳ nhóm Công ty chủ động chuyển từ trồng các loại cây ngắn ngày sang trồng các loại cây dài ngày và điều tiết mùa vu nên doanh thu từ bán bớt, chanh dây và doanh thu từ trái cây của nhóm Công ty giảm.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính giảm hơn 127 tỷ đồng do trong 6 tháng năm 2018, nhóm Công ty có khoản lãi từ thanh lý khoản đầu tư CTCP Chăn nuôi Gia Lai, trong khi khoản lãi này không phát sinh trong cùng kỳ năm 2019.

Đáng chú ý, trong BCTC soát xét bán niên 2019, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc ghi nhận một khoản thu nhập khác từ việc hoàn nhập chi phí dự phòng liên quan đến thuế TNDN được trích lập vào BCTC tổng hợp của các năm trước lũy kế đến ngày 31/12/2018 với tổng số tiền hơn 192 tỷ đồng.

Về vấn đề này, HAGL Agrico cho biết, liên quan đến Nghị định 20/2017/NĐ-CP (NĐ20), quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, được ban hành ngày 24/2/2017 và có hiệu lực vào ngày 1/5/2017.

Đồng thời, trong kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2019, Ban giám đốc nhóm Công ty cũng quyết định không ghi nhận thêm chi phí dự phòng liên quan đến chi phí thuế ước tính với số tiền 59,83 tỷ đồng nếu áp dụng theo NĐ20.

Theo đánh giá của Ban Giám đốc nhóm Công ty, quy định tại Khoản 3, Điều 8, NĐ20 còn nhiều điểm bất hợp lý, có nhiều cách hiểu khác nhau gây khó khăn trong việc áp dụng trong thực tiễn và chưa đúng bản chất của Nghị định là chống chuyển giá. Ban Giám đốc vẫn đang trao đổi và kiến nghị với Kiểm toán Nhà nước, Tổng Cục thuế, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ xem xét điều chỉnh hay thay đổi NĐ20.

Tại ngày lập BCTC tổng hợp soát xét bán niên 2019, NĐ20 vẫn chưa được sửa đổi hoặc thay thế và Ban Giám đốc Công ty cũng như HAGL (công ty mẹ) vẫn đang tiếp tục làm việc với Cơ quan chức năng Nhà nước về vấn đề này.

Tuy nhiên, dựa vào các thông tin hiện có về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ thị số 0/CT-TTg về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019, trong đó giao Bộ Tài chính rà soát, đánh giá sự phù hợp của quy định và hạn mức lãi vay được khấu trừ với Luật Thuế TNDN, thông lệ quốc tế, thực tế công tác thanh tra, kiểm tra thuế TNDN trong nước, mô hình hoạt động của các doanh nghiệp trong nước, nhất là các doanh nghiệp của Việt Nam; đề xuất nội dung và thời điểm sửa đổi, bổ sung NĐ20 cũng như các giải pháp để quản lý thuế hiệu quả đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Nhóm Công ty cũng bày tỏ tin tưởng NĐ20 sẽ được sửa đổi trong thời gian sớm nhất.

Với vấn đề cần nhấn mạnh, trong BCTC soát xét bán niên 2019, kiểm toán viên có nhấn mạnh đến việc Công ty đã vi phạm một số điều khoản trong hợp đồng vay và trái phiếu, HAGL Agrico đã giải trình,g tại thời điểm lập báo cáo, Công ty vẫn đang tiến hành làm việc với ngân hàng về việc điều chỉnh các điều khoản bị vi phạm của các hợp đồng vay. 

Đồng thời, dựa vào nguồn tiền từ việc chuyển nhượng phần vốn góp vào các công ty con, nhóm Công ty sẽ chủ động trả bớt nợ vay và phân bổ lại tài sản đảm bảo cho các khoản vay.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HNG đã có những phiên nhích nhẹ trong tuần cuối tháng 8. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, cổ phiếu này đã giảm 4,53% từ mức giá 5.080 đồng/CP (giá đóng cửa phiên 31/7) xuống 4.850 đồng/CP (giá đóng cửa phiên 30/8).

Tin bài liên quan

VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 147.58 -0.59 -0.4%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%