Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Xuân Hùng

Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Xuân Hùng

Hạ tầng chứa dữ liệu - Data center có làm lãng phí nguồn lực?

(ĐTCK) Giải trình thêm câu hỏi dữ liệu cơ sở quốc gia có làm lãng phí nguồn lực hay không?, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Xuân Hùng cho rằng, đơn vị có nhu cầu nên thuê thay vì tự làm.

Trả lời trực tiếp vào câu hỏi này, chiều 9/11, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Xuân Hùng cho rằng, ở đây không có vấn đề chồng chéo dữ liệu nhưng có vấn đề về chất lượng dữ liệu và tính kế thừa. Những vấn đề này được cập trong Nghị định 47.

“Đại biểu có nêu ý kiến về hạ tầng chứa dữ liệu – data center, có nhiều đơn vị xây dựng data center của mình, nhiều data center không đạt chuẩn, có sự chồng chéo lãng phí. Chính phủ sẽ đầu tư data center lớn, còn đơn vị có nhu cầu thì nên thuê thay vì tự làm riêng vì chi phí rất lớn”, Bộ trưởng nói thêm.

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Hùng cho biết, có 2 loại dữ liệu. Cơ sở dữ liệu quốc gia là những nền tảng chung để cho toàn quốc dùng và cơ sở dữ liệu của từng tổ chức, của các bộ, ngành và địa phương.

Chính phủ tập trung để thúc đẩy 6 cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó đã hoàn thành 4 cái về doanh nghiệp, bảo hiểm, hộ tịch và tài chính.

Hai dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia là dân cư sẽ bắt đầu ấn nút khai trương vào tháng 2/2021 và sẽ hoàn thiện vào tháng 7/2021; và dữ liệu quốc gia về đất đai, hết năm 2020 sẽ xong nền tảng để bắt đầu có thể nhập dữ liệu từ năm sau.

Còn để thúc đẩy các cơ sở dữ liệu khác của các bộ, ngành và địa phương Bộ đã làm một số việc sau:

Thứ nhất, đã ban hành chuẩn kỹ thuật để cho các cơ sở dữ liệu này có thể kết nối được với nhau.

Thứ hai, đã xây dựng trục kết nối chia sẻ dữ liệu hiện nay thì 90% là các bộ ngành và các địa phương đã xong trục này. Hết năm nay sẽ là 100%, mặc dù năm 2019 mới được có 27%.

Thứ ba, ra mắt cổng quốc gia data.gov.vn để mở các cơ sở dữ liệu. Hiện nay, đã có 10.000 bộ dữ liệu đặt trên cổng này rồi. Sắp tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành lộ trình để cho các địa phương, các bộ, ngành, mở dữ liệu trên cổng này.

Về thể chế năm 2020, đã ban hành Nghị định 47 về kết nối và chia sẻ dữ liệu năm 2020, Thủ tướng đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Chiến lược quốc gia về dữ liệu. Bộ đã soạn thảo xong, sẽ trình Chính phủ và hy vọng năm 2020 sẽ được ký.

"Như vậy, năm 2020 chúng ta xong về chiến lược, xong về thể chế và xong về nền tảng, hy vọng từ năm 2021, tiến độ các cơ sở dữ liệu số cả quốc gia và cả của bộ, ngành, địa phương sẽ nhanh hơn rất nhiều", Bộ trưởng chia sẻ.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,252.45

20.79 (1.66%)

 
VNIndex 1,252.45 20.79 1.66%
HNX 295.53 0.0 0.0%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021