Tại Hà Nội, mức thưởng Tết âm lịch 2018 cao hơn năm 2017 khoảng 120 triệu đồng

Tại Hà Nội, mức thưởng Tết âm lịch 2018 cao hơn năm 2017 khoảng 120 triệu đồng

Hà Nội: Thưởng Tết âm lịch mức cao nhất đạt 325 triệu đồng

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về lương và thưởng Tết của gần 4.300 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI đạt 325 triệu đồng. So với mức thưởng Tết năm 2017, mức thưởng trên cao hơn 120 triệu đồng.

Thống kê của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho thấy, khối doanh nghiệp FDI vẫn dẫn đầu về mức thưởng Tết trong nhiều năm qua.

Cụ thể, đối với Tết âm lịch 2018, mức thưởng bình quân của khối doanh nghiệp FDI là: 4,6 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 325 triệu đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người.

Với Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân là 550.000 đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 38,15 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Đứng vị trí thứ 2 về mức thưởng Tết âm lịch là khối các doanh nghiệp dân doanh. Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất của khối này là 60 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân 3,95 triệu đồng/người, tăng 5,5% so với năm trước.

Về thưởng tết dương lịch, khối này có mức thưởng bình quân là 600.000 đồng/người tăng 9% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 16 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Đứng vị trí thứ 3 là mức thưởng Tết âm lịch của khối các Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Thống kê của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho thấy, mức thưởng Tết âm lịch cao nhất là 50,85 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết dương lịch của khối này đạt mức bình quân là: 1 triệu đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 33,9 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Xếp vị trí cuối cùng về mức thưởng Tết âm lịch là nhóm các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước. Theo đó, mức thưởng bình quân là 3,85 triệu đồng/người, tăng 7% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người.

Về thưởng Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân của khối doanh nghiệp này là 600.000 đồng/người, tăng 10% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 10 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021