Các giải pháp đóng gói không dùng túi nilon được khuyến khích sử dụng

Các giải pháp đóng gói không dùng túi nilon được khuyến khích sử dụng

Hà Nội đặt mục tiêu 100% các trung tâm thương mại, siêu thị không dùng túi nilon vào năm 2020

Thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững TP Hà Nội năm 2019, Thành phố phấn đấu đến năm 2020 đạt chỉ tiêu 100% các trung tâm thương mại, siêu thị không dùng túi nilon khó phân hủy và giảm tối đa các cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng từ nhựa xuống thấp nhất.

Theo hế hoạch, Hà Nội sẽ thúc đẩy hành động sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm đảm bảo phát triển nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế hệ mới. Đồng thời, hình thành mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm sử dụng có hiệu quả tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường.

Để thực hiện, Thành phố sẽ ứng dụng, đổi mới trang thiết bị công nghệ, quy trình quản lý. Cùng với đó, thực hiện lồng ghép vào nội dung của các chương trình, kế hoạch hiện có; huy động sự tham gia, đóng góp của các thành phần trong xã hội, trong đó doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm.

Theo đó, TP. Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 đạt được các chỉ tiêu như: tỷ lệ các doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối có nhận thức, được hướng dẫn, áp dụng các giải pháp về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng đạt 50%; Giảm 50% tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy tại các chợ dân sinh.

Bên cạnh đó, phấn đấu đến ngày 31/12/2020, sẽ có 100% các trung tâm thương mại, siêu thị không dùng túi nilon khó phân hủy và giảm tối đa các cơ sở sản xuất hao bì tiêu dùng từ nhựa xuống thấp nhất. Tỷ lệ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp áp dụng đổi mới công nghệ theo hướng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường đạt 60%.

Đặc biệt, Thành phố sẽ gắn kết các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường, từ khâu sản xuất đến khâu phân phối, tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Từ đó, phấn đấu 80% doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn; ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin đến người tiêu dùng.

Về góp phần đạt chỉ tiêu quốc gia đến năm 2020, thành phố phấn đấu: Tỷ lệ đóng góp của các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp môi trường, tái chế chất thải trong GDP đạt 42%. Tỷ lệ chất thải được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ đối với chất thải được thu gom đối với: chất thải rắn sinh hoạt đô thị 85%; chất thải rắn công nghiệp 75%, chất thải rắn xây dựng 50%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, ngoài việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về kỹ năng sản xuất và tiêu dùng bền vững và tập trung phát triển hệ thống phân phối bền vững của các doanh nghiệp phân phối.

Cụ thể, sẽ đánh giá tiềm năng thị trường và khả năng cung ứng, phân phối các sản phẩm thân thiện với môi trường của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững, tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp từ khâu sản xuất - phân phối - tiêu thụ các sản phẩm thân thiện với môi trường...

Theo Sở Công Thương Hà Nội, mỗi ngày, thành phố phát sinh hơn 500 tấn rác thải nhựa, chủ yếu trong hoạt động sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng. Các loại bao bì nylon, đồ sử dụng một lần, ống hút, chai, cốc nhựa dùng trong ăn uống, dịch vụ chiếm số lượng nhiều nhất.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,136.12

-29.93 (-2.63%)

 
VNIndex 1,136.12 -29.93 -2.63%
HNX 227.82 0.0 0.0%
UPCOM 76.42 -0.99 -1.3%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021