Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP

Hà Nội đã bầu ra được 3 Phó chủ tịch UBND TP mới

Tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016 để kiện toàn các chức danh lãnh đạo theo thẩm quyền, 100% đại biểu có mặt tại đã tán thành, thống nhất thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo kết quả tại cuộc họp, trên cơ sở thực hiện đúng theo các quy định, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND thành phố đã tiến hành bỏ phiếu kín, thống nhất bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 93,47% so với tổng số ĐB HĐND TP.

Trước đó, HĐND đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Khóa XIV với ông Lê Văn Hoạt do nghỉ chế độ hưu. Đồng thời, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBNT TP với ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Ngoài ra, với 86 đại biểu trên tổng số 92 đại biểu HĐND thành phố có mặt, HĐND đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu được Trưởng ban kiểm phiếu trình trước HĐND TP như sau: Ông Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc) đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP với tỷ lệ đại biểu tán thành đạt 92,34%, ông Ngô Văn Quý (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP với tỷ lệ tán thành đạt 80,43% so với tổng số đại biểu HĐND; ông Nguyễn Doãn Toản (Giám đốc Sở Tài chính) đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP với tỷ lệ tán thành đạt 88,04% so với tổng số đại biểu HĐND TP.

"Hà Nội đã bầu ra 3 phó chủ tịch thành phố mới gồm ông Nguyễn Thế Hùng, ông Ngô Văn Quý, ông Nguyễn Doãn Toản "

100% đại biểu có mặt đã tán thành, thống nhất thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016.

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: "Kỳ họp HĐND Thành phố diễn ra trong bối cảnh có nhiều ý nghĩa quan trọng. Toàn Đảng bộ Thành phố đang tập trung chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bằng các chương trình, kế hoạch công tác lớn để tổ chức thực hiện."

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng nêu rõ, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2016 là hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành phải phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đồng thời cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, tập trung đẩy mạnh về phát triển kinh tế - xã hộiTiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chínhChuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 51 của Trung ương.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%