Gỗ Trường Thành (TTF) sắp tung lượng cổ phiếu gần nghìn tỷ lên sàn

Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF, sàn HoSE) sẽ tăng số lượng cổ phiếu niêm yết trên sàn HoSE.

Lượng cổ phiếu TTF niêm yết sẽ tăng lên gấp rưỡi.

Lượng cổ phiếu TTF niêm yết sẽ tăng lên gấp rưỡi.

Ngày thay đổi niêm yết dự kiến là 20/11/2020. Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung là gần 96,6 triệu cổ phiếu. Đây là số cổ phiếu được phát hành để hoán đổi cổ phiếu của Công ty cổ phần Sức Thiên Thanh.

Theo đó, giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung nếu tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu lên tới gần 966 tỷ đồng.

Sau tăng thêm số lượng cổ phiếu trên, số lượng cổ phiếu TTF niêm yết trên sàn cũng sẽ tăng thêm gần gấp 1,5 lần, đạt 311,2 triệu cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết tính theo mệnh giá cũng lên tới 3.111,2 tỷ đồng.

Về kinh doanh, doanh thu thuần 9 tháng đầu năm của Gỗ Trường Thành là 806,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 52,2 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng là âm 112 tỷ đồng.

Công ty có nợ phải trả tại thời điểm 30/9/2020 là 2.772,4 tỷ đồng, vốn điều lệ 3.112 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là âm gần 570 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,443.32

-38.73 (-2.68%)

 
VNIndex 1,443.32 -38.73 -2.68%
HNX 449.27 -8.96 -2.0%
UPCOM 114.55 -0.03 -0.03%