GMD: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Gemadept

Mã chứng khoán: GMD 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 22/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp: Thông báo sau

VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 1.23 0.82%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021