Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng (đứng) báo cáo kết quả các bước trong quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quân đội ngày 6/12. Ảnh: Nguyễn Bằng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng (đứng) báo cáo kết quả các bước trong quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quân đội ngày 6/12. Ảnh: Nguyễn Bằng.

Giới thiệu nhân sự quân đội quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương

Những người được giới thiệu là cán bộ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và được thử thách qua thực tiễn...

Ngày 6/12, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, do Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch báo cáo với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng việc thực hiện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; kết quả các bước trong quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quân đội làm nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe báo cáo tờ trình và kết quả giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân được tiến hành chiều qua.

Theo đó, những người được Quân ủy Trung ương giới thiệu quy hoạch lần này đều là cán bộ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ, năng lực công tác tốt, được thử thách qua thực tiễn... Các đại biểu  đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quân đội quy hoạch Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 với sự thống nhất cao.

Đánh giá cao công tác bồi dưỡng, giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc này là một trong những yếu tố quyết định công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, đa số các bộ, ngành, địa phương đã hoàn tất việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Hồ sơ giới thiệu sẽ được gửi lên Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 để tổng hợp trình Bộ Chính trị xem xét trước khi trình hội nghị Trung ương 9 (khóa 12) diễn ra trong tháng 12.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông