Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 27/9-1/10: Bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, tâm điểm là HPG

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 27/9-1/10: Bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, tâm điểm là HPG

(ĐTCK) Trong khi thanh khoản thị trường tiếp tục sụt giảm khá mạnh thì khối ngoại lại có tuần giao dịch cuối tháng 9 sôi động nhưng xu hướng chung vẫn là bán ròng mạnh, đạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 28/9.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 26,22 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.013,12 tỷ đồng, giảm 11,14% về lượng nhưng tăng 23,22% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 229,74 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 9.567,44 tỷ đồng (tăng 77,75% về lượng và 76,8% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 255,96 triệu đơn vị, giá trị 10.580,56 tỷ đồng (tăng 61,23% về lượng và 69,73% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 27/9 – 1/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/9

27.279.300

34.411.430

-7.132.130

1.421.360

1.683.670

-262.310

28/9

39.296.700

23.886.960

15.409.740

1.568.910

1.083.600

485.310

29/9

18.374.400

33.076.430

-14.702.030

743.420

1.256.870

-513.450

30/9

26.301.200

33.210.400

-6.909.200

1.260.070

1.438.860

-178.790

1/10

118.492.670

131.378.870

-12.886.200

4.573.680

5.117.560

-543.880

Tổng

229.744.270

255.964.090

-26.219.820

9.567.440

10.580.560

-1.013.120

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 155.870 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 9,35 tỷ đồng, giảm gần 95% về lượng và 92,58% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 7,04 triệu đơn vị, giá trị 168,6 tỷ đồng (tăng 62,43% về lượng và 161,44% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 7,2 triệu đơn vị, giá trị 177,95 đồng (giảm 3,32% về lượng và 6,55% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 27/9 – 1/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/9

924.800

616.030

308.770

21.710

13.250

8.460

28/9

770.500

1.110.690

-340.190

18.510

28.130

-9.620

29/9

354.400

844.640

-490.240

8.210

28.450

-20.240

30/9

897.350

501.340

396.010

21.230

9.310

11.920

1/10

4.095.870

4.126.090

-30.220

98.940

98.810

130

Tổng

7.042.920

7.198.790

-155.870

168.600

177.950

-9.350

Còn trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 1 phiên duy nhất ngày 27/9 và 4 phiên bán ròng liên tiếp sau đó.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 43.510 đơn vị, giảm tới 99,4% so với tuần trước. Tổng giá trị là bán ròng 4,96 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 140,9 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 5,55 triệu đơn vị, giá trị 159,82 tỷ đồng (giảm 57,54% về lượng và 58,93% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 5,5 triệu đơn vị, giá trị 164,78 tỷ đồng (giảm 5,7% về lượng và 33,63% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 27/9 – 1/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/9

763.450

566.400

197.050

21.720

15.620

6.100

28/9

419.270

540.090

-120.820

14.940

17.510

-2.570

29/9

1.358.330

1.448.430

-90.100

56.480

59.410

-2.930

30/9

425.270

476.350

-51.080

19.150

21.810

-2.660

1/10

2.582.030

2.473.570

108.460

47.530

50.430

-2.900

Tổng

5.548.350

5.504.840

43.510

159.820

164.780

-4.960

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 26,33 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.027,43 tỷ đồng, tăng 3,7% về lượng và 27,28% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 807,23 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu VNM được khối ngoại mua ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng đạt hơn 4,4 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 394,21 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là HSG được mua ròng gần 82 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,75 triệu đơn vị; DCM và VHC cùng được mua ròng hơn 65 tỷ đồng, khối lượng tương ứng là 2,86 triệu đơn vị và 1,53 triệu đơn vị…

Trái lại, cổ phiếu HPG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng đạt hơn 7 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 370,31 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh khác như VIC đạt 160,21 tỷ đồng (1,86 triệu đơn vị), VCB đạt 133,34 tỷ đồng (1,37 triệu đơn vị), HDB đạt 125,81 tỷ đồng (xấp xỉ 5 triệu đơn vị), MSN đạt xấp xỉ 100 tỷ đồng (669.800 đơn vị)…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất THD về giá trị, đạt 12,57 tỷ đồng, tương đương khối lượng 55.400 đơn vị. Còn MBG dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt 289.700 đơn vị, giá trị tương ứng 3,05 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu PGS với khối lượng 315.500 đơn vị, giá trị tương ứng 8,79 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV với giá trị đạt 8,72 tỷ đồng, tương đương khối lượng 104.110 đơn vị. Tiếp theo là CLX được mua ròng 6,77 tỷ đồng (303.400 đơn vị).

Trong khi đó, VEA bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 427.300 đơn vị, giá trị đạt 17,82 tỷ đồng. Ngoài ra, QNS bị bán ròng 234.140 đơn vị, giá trị 12,07 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,395.53

2.83 (0.2%)

 
VNIndex 1,395.53 2.83 0.2%
HNX 384.88 0.04 0.01%
UPCOM 99.44 0.15 0.16%
19/10/2021
20/10/2021
22/10/2021
25/10/2021
08/11/2021