Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 21-25/6: Bán ròng gần 1.200 tỷ đồng, tâm điểm là PVI và HPG

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 21-25/6: Bán ròng gần 1.200 tỷ đồng, tâm điểm là PVI và HPG

(ĐTCK) Mặc dù tuần qua khối ngoại đã có những tín hiệu tích cực với những phiên liên tiếp trở lại trạng thái mua ròng, nhưng với tâm điểm bán ròng mạnh cổ phiếu PVI theo phương thức thỏa thuận và cổ phiếu HPG, khối này vẫn bán ròng tới gần 1.200 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 1 phiên bán ròng và 4 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 26,05 triệu đơn vị, tăng hơn 132% so với tuần trước. Tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 570,15 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 193,13 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 142,5 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 7.204,22 tỷ đồng (giảm 31,11% về lượng và 25,5% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 168,56 triệu đơn vị, giá trị 7.774,37 tỷ đồng (giảm 22,71% về lượng và 17,97% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 21-25/6

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

21/6

24.918.510

51.029.010

-26.110.500

1.202.950

2.302.700

-1.099.750

22/6

35.119.300

39.811.430

-4.692.130

1.920.310

1.820.680

99.630

23/6

25.085.700

23.059.000

2.026.700

1.343.710

1.181.480

162.230

24/6

28.294.400

23.181.770

5.112.630

1.195.730

1.010.930

184.800

25/6

29.085.200

31.476.590

-2.391.390

1.541.520

1.458.580

82.940

Tổng

142.503.110

168.557.800

-26.054.690

7.204.220

7.774.370

-570.150

Trái lại, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 23/6.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 16,64 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 634,69 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần về lượng và tăng gấp 3,6 lần về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,94 triệu đơn vị, giá trị 163,65 tỷ đồng (giảm 36,6% về lượng và 24,48% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 20,58 triệu đơn vị, giá trị 798,34 đồng (tăng 70,27% về lượng và 126% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 21-25/6

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

21/6

857.000

1.901.910

-1.044.910

31.360

65.080

-33.720

22/6

305.610

15.446.600

-15.140.990

10.130

614.320

-604.190

23/6

1.276.900

1.089.540

187.360

50.070

35.010

15.060

24/6

860.200

1.110.180

-249.980

51.610

56.720

-5.110

25/6

642.620

1.030.840

-388.220

20.480

27.210

-6.730

Tổng

3.942.330

20.579.070

-16.636.740

163.650

798.340

-634.690

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,67 triệu đơn vị, giảm 33,44% so với tuần trước. Tổng giá trị là mua ròng 10,56 tỷ đồng, giảm 45,82% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,38 triệu đơn vị, giá trị 171,86 tỷ đồng (tăng 85,75% về lượng và 44% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 6,05 triệu đơn vị, giá trị 161,3 tỷ đồng (tăng 3,78% về lượng và 61,64% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 21-25/6

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

21/6

1.027.010

751.000

276.010

52.340

33.160

19.180

22/6

859.130

859.100

30

47.480

37.720

9.760

23/6

421.700

2.773.230

-2.351.530

18.520

48.460

-29.940

24/6

404.260

615.500

-211.240

19.600

22.440

-2.840

25/6

667.470

1.048.100

-380.630

33.920

19.520

14.400

Tổng

3.379.570

6.046.930

-2.667.360

171.860

161.300

10.560

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 45,36 triệu đơn vị, tăng gần 115% so với tuần trước. Tổng giá trị bán ròng tương ứng lên tới 1.194,28 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 76,11 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu VHM được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất tuần qua với giá trị đạt 424,1 tỷ đồng, tương đương khối lượng xấp xỉ 3,8 triệu đơn vị.

Tiếp theo đó là cặp đôi gồm VCB được mua ròng 353,3 tỷ đồng (3,24 triệu đơn vị) và GAS được mua ròng 178,3 tỷ đồng (1,86 triệu đơn vị).

Trái lại, cổ phiếu HPG dẫn đầu danh mục bán ròng của khối ngoại trong tuần qua với khối lượng gần 8,1 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 411,9 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, NVL bị bán ròng 384,6 tỷ đồng (3,58 triệu đơn vị), VPB bị bán ròng 337,8 tỷ đồng, GEX bị bán ròng 176,6 tỷ đồng, MBB bị bán ròng 164 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất NTP với giá trị đạt 1 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 19.030 đơn vị.

Trong khi đó, cổ phiếu PVI bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 13,89 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 503 tỷ đồng. Tiếp theo là PAN bị bán ròng 715.500 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 20,8 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV với khối lượng đạt 452.100 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 33,7 tỷ đồng và VTP được mua ròng 322.100 đơn vị, giá trị 26,7 tỷ đồng; còn bán ròng mạnh nhất là QNS với giá trị đạt 17,7 tỷ đồng, tương đương khối lượng 444.700 đơn vị.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,395.33

-0.2 (-0.01%)

 
VNIndex 1,395.33 -0.2 -0.01%
HNX 387.0 2.12 0.55%
UPCOM 99.37 -0.07 -0.07%