Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 14-18/6: Trở lại mua ròng nhẹ gần 100 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 14-18/6: Trở lại mua ròng nhẹ gần 100 tỷ đồng

(ĐTCK) Cùng thị trường có tuần giao dịch tích cực khi chỉ số VN-Index tìm lại xu hướng tăng mạnh và chinh phục đỉnh cao mới, khối ngoại cũng đã có những tín hiệu hỗ trợ tốt cho thị trường với những phiên mua ròng khá mạnh và trở lại xu hướng mua ròng trong tuần qua.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 11,22 triệu đơn vị, giảm 61,95% so với tuần trước; tổng giá trị là mua ròng 193,13 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 846,47 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 260,86 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 9.671,12 tỷ đồng (đạt xấp xỉ về lượng và tăng 6,79% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng hơn 218 triệu đơn vị, giá trị xấp xỉ 9.478 tỷ đồng (giảm 8,05% về lượng và 4,29% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 14-18/6

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

14/6

39.421.670

46.354.340

-6.932.670

1.758.980

1.834.170

-75.190

15/6

39.449.900

37.949.300

1.500.600

1.876.800

1.767.410

109.390

16/6

39.769.190

40.639.010

-869.820

1.769.950

1.836.350

-66.400

17/6

35.695.760

40.869.850

-5.174.090

1.705.050

1.816.030

-110.980

18/6

52.526.130

52.272.610

253.520

2.560.340

2.224.030

336.310

Tổng

206.862.650

218.085.110

-11.222.460

9.671.120

9.477.990

193.130

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 17/6.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 5,87 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 136,51 tỷ đồng, tăng 126% về lượng và 12,15% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 6,22 triệu đơn vị, giá trị 216,7 tỷ đồng (giảm 14,34% về lượng và 8,15% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 12,09 triệu đơn vị, giá trị 353,21 đồng (tăng 22,64% về lượng nhưng giảm nhẹ 1,24% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 14-18/6

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

14/6

1.444.930

4.237.910

-2.792.980

44.240

139.290

-95.050

15/6

1.645.900

2.167.260

-521.360

60.340

62.480

-2.140

16/6

1.054.080

2.050.440

-996.360

26.120

53.740

-27.620

17/6

1.457.130

1.754.070

-296.940

71.570

51.410

20.160

18/6

616.810

1.876.700

-1.259.890

14.430

46.290

-31.860

Tổng

6.218.850

12.086.380

-5.867.530

216.700

353.210

-136.510

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng hơn 4 triệu đơn vị, trong khi phiên trước đó mua ròng 982.470 đơn vị. Tổng giá trị là mua ròng 19,49 tỷ đồng, giảm 89,66% so với tuần trước mua ròng 188,57 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,82 triệu đơn vị, giá trị 119,28 tỷ đồng (giảm 70,28% về lượng và 65% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 5,83 triệu đơn vị, giá trị 99,79 tỷ đồng (tăng 13,38% về lượng nhưng giảm 34,7% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 14-18/6

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

14/6

435.300

1.247.000

-811.700

24.730

11.770

12.960

15/6

321.520

1.150.500

-828.980

21.660

11.470

10.190

16/6

299.900

589.910

-290.010

17.700

24.540

-6.840

17/6

528.100

498.500

29.600

44.100

21.960

22.140

18/6

234.570

2.340.700

-2.106.130

11.090

30.050

-18.960

Tổng

1.819.390

5.826.610

-4.007.220

119.280

99.790

19.490

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 21,1 triệu đơn vị, giảm 32,15% so với tuần trước. Tổng giá trị là mua ròng 76,11 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 779,62 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu PDR được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt hơn 464,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng 5,06 triệu đơn vị.

Tiếp theo là VCB được mua ròng 388,5 tỷ đồng, tương đương khối lượng 3,69 triệu đơn vị; APH được mua ròng 319,8 tỷ đồng, VNM được mua ròng 294,7 tỷ đồng, VHM được mua ròng 256,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu HNG dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng tuần qua, đạt 12,61 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 136,66 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu lớn HPG dẫn đầu danh mục bán ròng của khối ngoại trong tuần qua về giá trị, đạt 620,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 11,95 triệu đơn vị.

Tiếp theo đó là MBB bị bán ròng 589,46 tỷ đồng, tương đương khối lượng 14,92 triệu đơn vị và KDC bị bán ròng 577,88 tỷ đồng, tương đương khối lượng 10,14 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất THD về giá trị, đạt 25,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng 129.800 đơn vị. Còn SHB dẫn đầu về khối lượng, đạt 478.800 đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 12,93 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu VND bị bán ròng mạnh nhất tuần qua về giá trị, đạt 245,73 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,96 triệu đơn vị. Còn PVC dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh về khối lượng, đạt 2,15 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 26,18 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VTP với khối lượng 569.420 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 58,6 tỷ đồng; còn bán ròng mạnh nhất là QNS với giá trị đạt 27 tỷ đồng (641.600 đơn vị) và CSI bị bán ròng 22,7 tỷ đồng (3,25 triệu đơn vị).

Tin bài liên quan

VNIndex

1,352.64

6.77 (0.5%)

 
VNIndex 1,352.64 6.77 0.5%
HNX 357.97 4.73 1.32%
UPCOM 96.25 0.44 0.46%
20/09/2021
21/09/2021
24/09/2021
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021