Giao 264 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn cho tỉnh Hòa Bình

Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho tỉnh Hòa Bình.
Tỉnh Hòa Bình

Tỉnh Hòa Bình

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao 263.678 triệu đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho tỉnh Hòa Bình.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 được giao, UBND tỉnh Hòa Bình phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020, danh mục, mức vốn bố trí cho từng dự án cho các cơ quan đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/6/2020; thực hiện giải ngân vốn được giao bổ sung theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%