GEM: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020 bằng tiền (5%)

CTCP Vật tư Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (GEM - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/10/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: từ ngày 28/10/2020 (từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần): * Nhận bằng tiền mặt: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh - 117 Cống Quỳnh - Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh (Khi đi nhớ mang theo giấy CMND hoặc giấy giới thiệu/giấy ủy quyền đối với tổ chức do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký). Nếu ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật và theo mẫu đăng tải trên website Công ty.

* Nhận bằng chuyển khoản: Người sở hữu lập Giấy đề nghị chi cổ tức bằng hình thức chuyển khoản theo mẫu đăng tải trên website Công ty. Chủ tài khoản phải là chính danh người sở hữu và kèm theo bản photo chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân, gửi về Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh - 117 Cống Quỳnh - Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%