GAS về đích sớm một số chỉ tiêu quan trọng

GAS về đích sớm một số chỉ tiêu quan trọng

(ĐTCK) Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) cho biết, đã về đích sớm kế hoạch năm một số chỉ tiêu sớm hơn 1 - 2 tháng.

Cụ thể, sản lượng khí sản xuất và tiêu thụ đạt kế hoạch ngày 3/12 đạt 9.771 triệu m3, ước cả năm đạt 10.423 triệu m3, bằng 107% kế hoạch, cao nhất trong 25 năm.  

Lượng LPG sản xuất tại Nhà máy Khí Dinh Cố đã về đích trước kế hoạch năm vào ngày 9/11/2015 (đạt 233.000 tấn), ước cả năm đạt 282.000 tấn, bằng 121% kế hoạch.

Riêng phần kinh doanh LPG (bao gồm nhập khẩu, Dinh Cố, Dung  Quất, kinh doanh quốc tế) đã về đích trước kế hoạch năm trong tháng 10/2015 (đạt 960.000 tấn); ước cả năm đạt 1.324.000 tấn, bằng 138% kế hoạch. Như vậy, 2015 chính là năm GAS có sản lượng LPG tiêu thụ cao nhất từ trước đến nay.

Condensate sản xuất đã về đích trước kế hoạch năm vào ngày 9/11/2015 (đạt 48.000 tấn); ước cả năm đạt 57.700 tấn, bằng 120% kế hoạch.

Tin bài liên quan

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%